Tin TỨC MỚi NHẤT

Tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở phòng Hành chính tổng hợp nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 11/4, Công đoàn phòng Hành chính tổng hợp (HCTH) đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

14 tháng 4, 2023