Thông báo V/v Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp nhập ngũ

4 tháng 8, 2020
Được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Lễ kỷ niệm 50 năm sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp nhập ngũ (12/9/1970-12/9/2020) sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm 2020 với nội dung:


Chia sẻ