Danh sách cán bộ phòng Hành chính tổng hợp

19 tháng 8, 2020

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TỔ CÔNG TÁC

SĐT

Nguyễn Vũ Lâm

Trưởng phòng

 Tổng hợp

0902282889/0978.466.586

Cao Xuân Khởi

Phó trưởng phòng

 Tổ Bảo vệ

0912773600

Tạ Hồng Đông

Phó trưởng phòng/Tổ trưởng

Tổ CNTT &Website

0333111981

Nguyễn Trọng Cương

Phó trưởng phòng/Tổ trưởng

Tổ tổng hợp

0904.170.899/ 0981.245.628

Tạ Phương Ngân

Chuyên Viên

Tổ tổng hợp

904277679

Phạm Thị Hiền

Chuyên Viên

Tổ tổng hợp

972912026

Trần Thị Quỳnh

Chuyên Viên

Tổ CNTT &Website

912.986.758

Trần Văn Tới

Chuyên viên

Tổ CNTT &Website

975.460.253

Nguyễn Văn Quế

Chuyên viên

Tổ CNTT &Website

963.108.781

Vũ Khắc Hạnh

Tổ trưởng

Tổ Hành chính

0914.323.033/
0824.299.599

Cao Thị Tơ

Kỹ thuật viên

Tổ Hành chính

373.445.776

Phan Diệu Linh

Kỹ sư

Tổ Hành chính

976.777.233

Đào Thị Thu

Nhân viên kỹ thuật

Tổ Hành chính

0778.409.095/0339.431.975

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Cán sự

Tổ Hành chính

978.659.193

Nguyễn Thu Ninh

Chuyên viên

Tổ Hành chính

0778.409.095/0339.431.975

Nguyễn Văn Hoàng

Chuyên viên

Tổ Hành chính

0915.708.639/0979.542.238

Doãn Trung Thảo

Nhân viên kỹ thuật

Tổ Hành chính

985.854.258

Tô Văn Quế

Tổ trưởng

Tổ điện - nước

963.108.781

Nguyễn Văn Đăng

Kỹ thuật viên

Tổ điện - nước

975.548.597

Nguyễn Thanh Bình

Kỹ thuật viên

Tổ điện - nước

983.584.778

Nguyễn Ngọc Kiên

Nhân viên kỹ thuật

Tổ điện - nước

376.246.822

Đỗ Bá Thực

Nhân viên kỹ thuật

Tổ điện - nước

356.232.311

Nguyễn Văn Vượng

Nhân viên kỹ thuật

Tổ điện - nước

392.526.026

Nguyễn Thanh Tuyền

Nhân viên kỹ thuật

Tổ điện - nước

937.466.383

Bùi Hồng Dương

Tổ trưởng

Tổ xe

988.845.078

Đặng Đình Tháp

Lái xe

Tổ xe

915.085.002

Nguyễn Ngọc Anh

Lái xe

Tổ xe

986.110.031

Hồ Viết Thành

Tổ trưởng

Tổ Bảo vệ

0988355906

Nguyễn Văn Thắng

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

977.935.640

Nguyễn Đắc Tô

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

976.245.964

Kiều Văn Quyên

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

979.354.699

Đỗ Thanh Lượng

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

902.127.590

Tô Hiến Sỹ

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

394.336.351

Lê Văn Tùng

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

388.597.580

Đỗ Xuân Khiêm

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

979.122.913

Ngô Văn Tú

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

978.522.113

Lường Việt Đức

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

986.883.537

Trịnh Văn Quý

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

399.566.450

Hoàng Hữu Dương

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

967.634.302

Nguyễn Quang Kiên

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

985.949.697

Tô Đình Reo

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

986.220.701

Nguyễn Minh Trung

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

976.845.520

Nguyễn Thế Nùng

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

977.805.938

Phạm Văn Thuận

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

377.737.767

Nguyễn Đình Thoán

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

983.835.648

Nguyễn Cao Đài

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

936.459.336

Nguyễn Văn Lân

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

374.545.335

Trần Đức Đoài

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

395.556.613

Phạm Huy Tâm

Tổ trưởng

Tổ Bảo vệ

912.361.248

Đào Anh Dũng

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

902.242.785

Trần Văn Đường

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

387.867.227

Dương Văn Lưu

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

 

Lê Công Bằng

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

 

Hồ Xuân Hà

Nhân viên

Tổ Bảo vệ

368.976.683


Chia sẻ