Phân công nhiệm vụ của phòng Hành chính tổng hợp 9 tháng 1, 2020

Phòng Hành chính tổng hợp quản lý và tổ chức thực hiện công tác hành chính, an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và phòng chống cháy nổ trong toàn...

Đọc tiếp