Hướng dẫn đổi mật khẩu đăng nhập CTT, Mail VNUFID 9 tháng 9, 2020

Sau khi được cấp tài khoản, mật khẩu mới. Đề nghị cán bộ viên chức thay đổi mật khẩu tài khoản để đảm bảo tính bảo mật.

Đọc tiếp
Hướng dẫn truy cập Internet bằng tài khoản đăng nhập VNUF 4 tháng 1, 2017

Để truy cập internet bằng tài khoản VNUF chúng ta thực hiện những bước sau:

Đọc tiếp