Lịch sử phát triển phòng Hành chính tổng hợp

8 tháng 8, 2020

Quyết định thành lập: Phòng Hành chính, tổng hợp được thành lập năm 1964 cùng với sự ra đời của Trường Đại học Lâm nghiệp, tiền thân với tên gọi Phòng Hành chính – Quản trị - Văn thư – Tài vụ. Trải qua các giai đoạn phát triển của Nhà trường, Phòng còn mang tên gọi là Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Hành chính, tổng hợp. Ngày 08 tháng 7 năm 2008, Phòng Hành chính, tổng hợp được tái thành lập theo Quyết định số 2041/QĐ/BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở sáp nhập bộ phận hành chính tách từ Phòng Tổ chức - Hành chính; tổ giảng đường, tổ nhà khách từ Trung tâm Dịch vụ; tổ Bảo vệ từ Ban QTĐS; trạm y tế và Khu Liên hợp thể thao. Từ năm 2014, do nhu cầu thực tiễn, nhà trường đã bổ sung một số bộ phận như Tổ Điện, nước từ TTDV, bộ phận CNTT từ Trung tâm CNTT về Phòng HCTH và tách bộ phận Bảo vệ, Y tế khỏi Phòng thành các đơn vị riêng. Ngày 15 tháng 9 năm 2019, Phòng Bảo vệ được tái sáp nhập vào Phòng HCTH.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Trưởng phòng: CVC. ThS. Nguyễn Vũ Lâm

Phó trưởng phòng: CV.CN. Cao Xuân Khởi

Phó trưởng phòng: CV.ThS. Nguyễn Trọng Cương

Phó trưởng phòng: CV.ThS. Tạ Hồng Đông

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng: 54 người, 8 tổ chuyên môn, với 11 ThS, 01 chuyên viên chính, 14 chuyên viên, 14 nhân viên kỹ thuật, 25 nhân viên bảo vệ.

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng các công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, liên lạc, lễ tân; tổng hợp, kế hoạch; cải cách hành chính; quản lý xe ô tô và phương tiện phục vụ hoạt động công; quản lý, phục vụ điện, nước; quản lý hệ thống CNTT và Website; công tác quốc phòng, an ninh và các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc phòng và phòng chống tội phạm trong toàn Trường.

Truyền thống và những thành tích đạt được:

Trải qua 56 năm xây dựng và phát triển, Phòng Hành chính, tổng hợp đã thực hiện tốt việc tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường về công tác hành chính, văn thư lưu trữ, quản lý xe, điện nước, công nghệ thông tin; công tác tổng hợp, xây dựng kế hoạch công tác, theo dõi chiến lược phát triển trường; công tác an ninh quốc phòng, an ninh trật tự.

Tập thể Phòng Hành chính, tổng hợp đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen; nhiều viên chức của Phòng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục...

Địa chỉ liên hệ

Tòa nhà A2, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Số điện thoại: 0243.991.0528; Fax: 024.33.840.063;

Website: http://hcth.vnuf.edu.vn; Email: hcth@vnuf.edu.vn


Chia sẻ