Thông báo áp dụng Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư trong soạn thảo, ban hành các văn bản hành chính

2 tháng 7, 2020
Để thuận tiện cho các đơn vị khi soạn thảo, ban hành các văn bản hành chính, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu các mẫu văn bản kèm theo Nghị định để áp dụng cùng với Thông tư 01/2011/TT-BNV


Chia sẻ