Tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở phòng Hành chính tổng hợp nhiệm kỳ 2023-2028

14 tháng 4, 2023
Ngày 11/4, Công đoàn phòng Hành chính tổng hợp (HCTH) đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Vũ Lâm, Bí thư Chi bộ phòng HCTH cùng các đồng chí lãnh đạo phòng và toàn thể viên chức, người lao động. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các đồng chí Nguyễn Trọng Cương, Phó Trưởng phòng HCTH, Chủ tịch công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023, đồng chí Đỗ Thanh Lượng, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở và đồng chí Phạm Thị Hiền, Uỷ viên BCH Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, thư ký Đại hội.

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn phòng HCTH với tổng số công đoàn viên là 46 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong 5 năm qua, với vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn, Công đoàn phòng HCTH đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho viên chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Công đoàn phòng HCTH thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với viên chức, người lao động, nhất là trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Cương - Chủ tịch Công đoàn phòng HCTH nhiệm kỳ 2018-2023 báo cáo tại Đại hội

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật trong viên chức, người lao động nhìn chung còn chưa thực sự sáng tạo về hình thức tuyên truyền, giáo dục; Hoạt động Công đoàn Phòng đã chủ động nhưng chưa có nhiều sáng tạo, chưa tập được đông đảo công đoàn viên tham gia vì lí do khách quan là đơn vị phục vụ với nhiều bộ phận phải trực ca luân phiên, các tổ công tác với đặc thù chuyên môn khác nhau; chưa có biện pháp tích cực để tăng nguồn thu cho hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Phòng đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Vũ Lâm đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn phòng HCTH đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể tự hào khẳng định rằng, Công đoàn phòng HCTH đã hoàn thành toàn diện và góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Trong thời gian tới, đề nghị Công đoàn phòng HCTH tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường, phòng HCTH; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua....

Thay mặt cấp Ủy Chị bộ phòng HCTH, Bí thư Nguyễn Vũ Lâm nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Văn phòng thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn phòng HCTH cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà phòng HCTH được giao phó.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn phòng HCTH, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 07 đồng chí và bầu 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp.

Ban chấp hành Công đoàn phòng HCTH nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Một số hình ảnh tại Đại hội công đoàn phòng Hành chính tổng hợp

 


Chia sẻ