Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh năm 2023

12 tháng 1, 2023
Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo Chỉ tiêu tuyển sinh đại học theo ngành và theo tổ hợp môn xét tuyển tại cơ sở Hà Nội và Phân hiệu Đồng Nai,Phân hiệu Gia Lai như sau:

Xem chi tiết các ngành học và chỉ tiêu tuyển sinh: Tại đây


Chia sẻ